หลักสูตร เทคนิคและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบแท่ง
ความก้าวหน้า การเลื่อนระดับ การได้รับเงินเดือนกรณีต่างๆ
และสิทธิสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 

ตรวจสอบรายชื่อ

รุ่น วัน/สถานที่ จำนวนที่รับ จำนวนผู้สมัคร สถานะ ตรวจสอบ
รายชื่อ
1ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
200111ปิดรับสมัคร
2ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2561
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
300299ปิดรับสมัคร
3ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2561
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
300266ปิดรับสมัคร
4ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมบี.พี.แกรนด์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
300303ปิดรับสมัคร
5ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา
250202ปิดรับสมัคร
6ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร
400317ปิดรับสมัคร
7ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี
250208ปิดรับสมัคร
8ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น
300254ปิดรับสมัคร
9ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร
200176ปิดรับสมัคร
10ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร
200205ปิดรับสมัคร
ยอดรวม2341